• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

To temat wykładu jaki miały klasy IIa i IIb w ramach projektu Uniwersytetu Śląskiego „Kształcenie dla przyszłości”. Pani dr Justyna Jurek-Suliga w bardzo obrazowy sposób pokazała jak analizuje się dowody z miejsca przestępstw będących polimerami. Ponadto uczniowie dowiedzieli się jak polimery mogą zapobiegać przestępstwom