• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Wpłaty na Radę Rodziców II LO w Będzinie należy dokonywać na konto:
VELO BANK
Nr rachunku: 45 1560 1010 2101 0083 1040 0001
z dopiskiem, że jest to wpłata na Radę Rodziców, proszę również podać imię i nazwisko ucznia