• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

W naszej szkole dużą wagę przykładamy do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
W klasach I, II i III przeprowadzane są sprawdziany przyrostu kompetencji obejmujące zakres przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych zdawanych na maturze.

Nauczyciele przygotowujący do matury są czynnymi egzaminatorami OKE.
Wiadomości o organizacji matury od roku 2023 można znaleźć na stronie OKE lub CKE.