• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

W naszej szkole dużą wagę przykładamy do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
W klasach I i II przeprowadzane są sprawdziany przyrostu kompetencji obejmujące zakres przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych zdawanych na maturze.
W klasach III organizujemy co najmniej dwie pisemne matury próbne z przedmiotów obowiązkowych oraz matury próbne z przedmiotów rozszerzonych. Uczniowie biorą udział także w próbnych maturach ustnych z języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego.
Nauczyciele przygotowujący do matury są czynnymi egzaminatorami OKE.
Wiadomości o organizacji matury od roku 2015 można znaleźć na stronie OKE lub CKE.

Wybierz czcionkę
Kontrast