• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

„SPOTKANIA UNIWERSYTECKIE WYSPIANA” to interaktywne wykłady i warsztaty prowadzone przez wykładowców akademickich oraz praktyków z zakresu prawa karnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Stanowią ważny element współpracy środowiska szkolnego, akademickiego oraz instytucji zajmujących się daną problematyką w sferze praktycznej (np. komenda policji, prokuratura, sąd). Umożliwiają wzajemną wymianę informacji, poszerzanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki.
Współpraca z wyższymi uczelniami oraz specjalistami-praktykami umożliwia promowanie idei dalszego kształcenia, poznanie różnych kierunków studiów, przedstawienie ciekawych ścieżek dalszego rozwoju zawodowego. Kształtujemy u uczniów potrzebę kontynuacji nauki – dzięki ciekawej formie zetknięcia się ze środowiskiem akademickim.
W roku szkolnym 2012/2013 Spotkania Uniwersyteckie Wyspiana zostały docenione przez śląskiego Kuratora Oświaty i jako przykład dobrych praktyk umieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Cele:
Dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki, wpisujących się treściowo w program wychowawczy i program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie.
Poszerzenie zainteresowań naukowych uczniów.
Rozwój kompetencji interpersonalnych u uczniów.
Aktywizowanie uczniów i umożliwienie otwartego wyrażania własnych myśli i opinii (dzięki interaktywnej formie zajęć).
Umożliwienie młodzieży poznania oferty edukacyjnej i sposobu kształcenia w wyższych uczelniach.

Tematyka zajęć w latach 2008-2017

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2018/2019

W Latach 2020-2022

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-COV-2 i wynikające z tego faktu zalecenia “Spotkanie uniwersyteckie” nie zostały zorganizowane

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2022/2023

Tematyka zajęć w roku szkolnym 2023/2024

„O podatkach prawie wszystko”  – dr Edyta Sygut UE w Katowicach

„Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności” – sierż. szt. Bartłomiej Gretka oraz asp. Piotr Kędziora

„Jak złożony, skomplikowany i precyzyjny jest świat i w jaki sposób na jego funkcjonowanie wpływają media. Czy my również ulegamy tym wpływom?” – dr Jacek Skorus Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

„Jak przygotować się do występów przed kamerą” – p. Kamil Niesłony Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

„Kosmetologia – zawód XXI wieku” dr Ewa Szmaj – Kupny Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

„Hejt, stalking i cyberbulling i ich dwie strony – dlaczego nie warto stosować  i co zrobić gdy staniesz się ofiarą? – mec. Marta Imiołczyk – Porębska Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej