• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

W II Liceum Ogólnokształcącym możesz wybrać dwa z następujących języków obcych: angielski , niemiecki, hiszpański, francuski. Dodatkowo możesz uczęszczać na dodatkowe zajęcia z języka łacińskiego.
Nasza szkoła jest liderem wśród szkół Powiatu Będzińskiego w ilości sukcesów językowych. W roku szkolnym 2017/2018 dwóch uczniów szkoły odniosło sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach obcojęzycznych: Jakub Łukasik został laureatem- III miejsce w XXXVI Olimpiadzie
Języka Łacińskiego a Paweł Olszewski – finalistą 41. Olimpiady Języka Niemieckiego. W XVII Powiatowym Konkursie Języków Obcych Paweł Olszewski zdobył I miejsce w kategorii język niemiecki, natomiast w kategorii język hiszpański Wiktoria Piesik zdobyła I miejsce a Marcelina Małota- II miejsce.
Liceum bierze udział w wymianach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+ oraz współpracuje z Fundacją Fullbrighta, w ramach której organizowane są wykłady w języku angielskim. Szkoła prowadzi również współpracę z Konsulatem Stanów Zjednoczonych w Krakowie.
Podczas nauki w naszej szkole będziesz mieć okazję posługiwać się językiem obcym nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także podczas cyklicznych imprez, takich jak: Dzień Języków Obcych, spotkania z młodzieżą z innych krajów, warsztaty językowo-przedmiotowe, wykłady pracowników wyższych uczelni, sesje naukowe. Poznasz kulturę krajów europejskich podczas warsztatów międzykulturowych i wyjazdów zagranicznych.
Prowadzimy także indywidualny tok nauczania z języków obcych, cykliczne wykłady w ramach Akademii Wyspiana, zajęcia dodatkowe.
Jak uczyć się języków obcych – to tylko w II Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie!!!

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2019
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2018
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2017