• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla odwiedzających fanpage Facebook II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które:

 1. dokonały subskrypcji poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 2. zareagowały na publikowane przez nas posty lub opublikowały komentarz;
 3. przesłały do nas zapytanie poprzez prywatną wiadomość;
 4. odwiedziły nasz fanpage.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie, ul. Teatralna 5, 42-500 Będzin  informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych  jest II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie  zwanym dalej Administratorem;
 2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):  e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
 3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą:
 4. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu informowania o naszej działalności i naszych usługach, tj. w celu marketingowym dla którego podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w celu realizacji obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:
 8. danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
 9. zdjęć profilowych;
 10. innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora;
 11. treści Państwa komentarzy, zapytań poprzez prywatną wiadomość oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger.
 12. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa;
 13. Odbiorcą Państwa danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem (https://www.facebook.com/about/privacy);
 14. Państwa dane, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora. Dane mogą być również przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
 15. Przysługuje Państwu:
 16. prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;
 17. prawo do sprostowania danych osobowych;
 18. prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;
 19. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 20. prawo do przenoszenia Państwa danych;
 21. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 22. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 23. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy;
 24. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
 25. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.