• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Koncert IX MUZ to jedno z  najbardziej spektakularnych  wydarzeń  artystycznych  życia szkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Koncert organizowany jest już od 8 lat pod okiem anglistek II Liceum: mgr Agnieszki Kępińskiej i mgr Małgorzaty Dyaczyńskiej.  Uzdolniona artystycznie młodzież  przygotowuje pokaz talentów, swego rodzaju  show, jedyną w roku szkolnym okazję do pokazania swych pozaszkolnych pasji i zainteresowań.

Na deskach zaprzyjaźnionego Teatru Dzieci Zagłębia artyści przedstawiają na prawdziwej scenie szeroki wachlarz umiejętności: od występów wokalnych: soliści i zespoły , tanecznych: taniec współczesny, towarzyski, historyczny, formacje taneczne, taniec brzucha, taniec z ogniem poprzez mini formy teatralne, formacje kabaretowe, popisy deklamatorskie oraz sportowe. Poziom każdego występu prezentowanego  podczas koncertu we wspaniały sposób odzwierciedla olbrzymie spektrum zainteresowań uczniów II Liceum.

Młodzież występuje przed zaproszonymi gośćmi, gronem pedagogicznym, rodzinami, przyjaciółmi oraz społecznością  lokalną. W koncercie coraz częściej i chętniej biorą udział przedstawiciele środowiska lokalnego, zespoły i formacje znane szerszej publiczności, mające nawet ogólnopolskie osiągnięcia. Dzięki takiej współpracy koncert jest wydarzeniem o godnym uwagi poziomie artystycznym.

KONCERT IX MUZ | ZDJĘCIA

KONCERT IX MUZ PO RAZ OSIEMNASTY !!!