• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

UWAGA Kandydaci !!!

Przypominamy, że jeżeli na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazałeś oddział dwujęzyczny, musisz dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 30 maja (do godz. 15.00), czyli do poniedziałku!

Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszej pozycji listy preferencji (nawet jeżeli w tej szkole nie ma klasy dwujęzycznej). Brak złożonego wniosku do 30 maja do godz.15.00 spowoduje, że nie będziesz mógł wziąć udziału w rekrutacji do tego oddziału.

Przypominamy, że jeżeli na swojej liście preferencji (nawet na ostatnim miejscu) wskazałeś oddział dwujęzyczny, musisz dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie do 30 maja (do godz. 15.00), czyli do poniedziałku!

Szkoła pierwszego wyboru to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszej pozycji listy preferencji (nawet jeżeli w tej szkole nie ma klasy dwujęzycznej ). Brak złożonego wniosku do 30 maja do godz.15.00 spowoduje, że nie będziesz mógł wziąć udziału w rekrutacji do tego oddziału.

Sprawdzian kompetencji językowych
do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim
Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

Sprawdzian odbędzie się:

w budynku II LO im S. Wyspiańskiego
w Będzinie.

I termin  

( II termin – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie)

Sprawdzian składa się z zadań zamkniętych i otwartych i sprawdza rozumienie tekstów czytanych oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym.

ZAKRES MATERIAŁU  DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCHPobierz

Chętnych do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych prosimy
o wypełnienie i przesłanie  zgłoszenia  drogą elektroniczną

do

na adres: sekretariat@wyspianski.bedzin.pl w tytule wiadomości wpisując SPRAWDZIAN.

Zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowychPobierz

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego muszą  złożyć
w sekretariacie szkoły w terminie  wniosek wydrukowany z naboru elektronicznego.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznegoPobierz