• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Sprawdzian kompetencji językowych
do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim
Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

Sprawdzian odbędzie się:

10 czerwca 2021r o godz. 12.00 w budynku II LO im S. Wyspiańskiego
w Będzinie. 

15 czerwca 2021r o godz. 12.00 ( II termin – dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie)

Sprawdzian składa się z zadań zamkniętych i otwartych i sprawdza rozumienie tekstów czytanych oraz znajomość struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym.

ZAKRES MATERIAŁU  DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCHPobierz

Chętnych do przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych prosimy
o wypełnienie i przesłanie  zgłoszenia  drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wyspianski.bedzin.pl  do 7 czerwca 2021 w tytule wiadomości wpisując SPRAWDZIAN.

Zgłoszenie do sprawdzianu kompetencji językowychPobierz

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego muszą  złożyć
w sekretariacie szkoły w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 wniosek wydrukowany z naboru elektronicznego.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego Pobierz

Wybierz czcionkę
Kontrast