• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Uczniowie klasy 1b przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kokosza, grosz do grosza!”

Celem projektu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie idei, sposobów i nawyków oszczędzania. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają szansę poznać funkcje i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować I uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.