• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

CZYM JEST DOKUMENT “STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH”?
Standardy Ochrony Małoletnich są dokumentem określającym zasady i procedury dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Ich celem jest tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkolnego.


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W NASZEJ SZKOLE
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego jest działanie dla dobra małoletniego i w jego najlepszym interesie. Wszyscy pracownicy traktują małoletniego z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Każdy pracownik, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów
wewnętrznych II LO im. S. Wyspiańskiego w Będzinie oraz swoich kompetencji.


OSOBY POMAGAJĄCE W NASZEJ SZKOLE
nauczyciele i wychowawcy klas
pedagog i pedagog specjalny
psycholog szkolny
Rzecznik Praw Ucznia


STANDARDY
OCHRONY
MAŁOLETNICH
TELEFONY ZAUFANIA