• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Uczniowie klas drugich i trzecich realizujący geografię na poziomie rozszerzonym wzięli udział w warsztatach na WNP w Sosnowcu. Podczas zajęć uczniowie analizowali profil glebowy oraz datowali skamieniałości. Warsztaty wzbudziły zainteresowanie uczniów i zachęciły do pogłębienia wiedzy na temat przeszłości geologicznej naszej planety