• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym, jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi.

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie staramy się pamiętać o ludziach oddających innym krew – najcenniejszy dar, jaki możemy dać drugiemu człowiekowi.

Z kart historii czytamy, że pierwszym ośrodkiem w Polsce zajmującym się tematyką pobierania krwi oraz problemami transfuzjologii był założony w 1935 roku Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi w Warszawie. Rok później utworzono Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem Przetaczania Krwi w Łodzi. Początkowo ośrodki te zajmowały się opracowywaniem zasad i podstaw leczenia krwią oraz ich popularyzacją.

Rok 1958 traktowany jest jako oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce.

Honorowi Dawcy Krwi poprzez swoją postawę w pełni zasługują na szacunek wśród całego społeczeństwa.
Ich ofiarność dla ratowania ludzkiego życia, jest godna najwyższego uznania.

Dziękujemy

Więcej informacji na:
https://www.gov.pl/web/psse-rypin/wydanie-specjalne-informacji-na-czasie—swiatowy-dzien-krwiodawcy 
https://www.twojakrew.pl/https://rckik-bydgoszcz.com.pl/