• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Uczniowie realizujący geografię na poziomie rozszerzonym wzięli udział w warsztatach na Wydziale Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu . Podczas zajęć uczniowie m.in rozpoznawali różne typy skał. Warsztaty wzbudziły zainteresowanie uczniów i zachęciły do pogłębienia wiedzy na temat przeszłości geologicznej naszej planety