• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

REGULAMIN

  XII POWIATOWEGO LITERACKIEGO KONKURSU OBCOJĘZYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

pod Honorowym Patronatem Starosty Będzińskiego

 1. W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas siódmych i ósmych
 2. Uczestnicy konkursu przysyłają w formie wydruku komputerowego prace w języku obcym na jeden z podanych w regulaminie tematów.
 3. Ilość słów dopuszczalna w pracy: 200-250.
 4. Poszczególni uczestnicy konkursu mogą nadesłać dowolną ilość prac

w podanym terminie.

 • Prace należy napisać w jednym z podanych języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański.

6. Tematy konkursowe :

 1. Napisz opowiadanie kończące się słowami: „I dlatego to pozostanie moją tajemnicą na zawsze…”
 2. Napisz recenzję albumu muzycznego, który wywarł na Tobie ogromne wrażenie.
 3. Wiele osób decyduje się na porzucenie życia w wielkim mieście na rzecz spokojnych zakątków. Napisz rozprawkę w której przedstawisz swój punkt widzenia na to zjawisko.
 • Prace konkursowe wraz z ankietą uczestnika należy nadsyłać

 w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2022 r. na adres mailowy Liceum: sekretariat@wyspianski.bedzin.pl   bądź pocztą na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

Ul. Teatralna 5

42-500 Będzin

Z dopiskiem:

XII POWIATOWY LITERACKI KONKURS OBCOJĘZYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

 •  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, laureaci atrakcyjne nagrody

       a nauczyciele prowadzący  dyplomy poświadczające udział

      w przygotowaniach uczestników.

 • Uroczyste spotkanie wszystkich uczestników konkursu wraz opiekunami oraz wręczenie nagród odbędzie się 15 marca 2022 r.

 o godzinie 10.00 w budynku naszego liceum przy ulicy Teatralnej 5 w Będzinie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!