• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Według opublikowanego w tym roku rankingu liceów miesięcznika Perspektywy nasza szkoła została sklasyfikowana na najwyższym miejscu wśród wszystkich szkół średnich powiatu będzińskiego i uhonorowana brązowym znakiem jakości. Licea ogólnokształcące oceniane są za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu Kapituła wykorzystuje dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych są protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Zestawienie prezentuje jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową