• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Dnia 19 listopada uczniowie klas 2a i 2b wzięli udział w pozalekcyjnym spotkaniu online nt. „Internet – zagrożenie czy szansa? Spotkanie poprowadził dr Marcin Kozak- socjolog, doktorant WNSUŚ.

Niezwykle ciekawe spotkanie uaktywniło młodzież, która bardzo chętnie uczestniczyła w dyskusji.

Uczestnicy spotkania wskazywali, że Internet, niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.