• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Data ta powinna być znana każdemu Polakowi, gdyż co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Co wydarzyło się w listopadzie 102 lata temu? 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisały kapitulację wCompiegne, kończąc tym samym działania wojenne na europejskim froncie zachodnim. Dzień wcześniej, 10 listopada, do Warszawy wrócił zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rządząca wówczas w Warszawie Rada Regencyjna powierzyła mu dowództwo nad wojskiem. Kilka dni później, 14 listopada, Piłsudski otrzymał całość władzy cywilnej, a Rada Regencyjna rozwiązała się.Nowo powstałe państwo nie miało granic, systemu skarbowego, nawet zarysu ustroju. 22 listopada Piłsudski i Jędrzej Moraczewski – szef rządu wydali dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej, w którym określono zakres władzy Józefa Piłsudskiego jako Tymczasowego Naczelnika Państwa. Tak oto rozpoczął się trudny i burzliwy proces kształtowania II Rzeczypospolitej.