• Idziesz przez świat i światu dajesz kształt poprzez Twoje czyny

Drodzy Uczniowie!

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Będzinie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 na boisku szkolnym zgodnie z harmonogramem:

godz. 9:00 – klasy pierwsze i trzecie

godz. 9:30 – klasy drugie

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w salach lekcyjnych:

KlasaSala
1asala 19 (II p.)
1bsala 18 (II p.)
2agsala 10
2bgsala 8
2asala 16
2bsala 11
3asala 14
3bsala 6

Dyrektor szkoły informuje, iż w związku z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego wszyscy uczniowie wchodzący na teren szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk przy wejściu oraz do noszenia maseczki lub przyłbicy, którą będzie można zdjąć dopiero w klasie, za zgodą wychowawcy. 

Rodzice uczniów proszeni są o nie wchodzenie na teren placówki bez uzasadnionego powodu.